PROGRAMLAR

KAMP BOZAYI
GÜNLÜK KAMPLAR

Öğle Yemeği

Etkinlik Ekipmanları

Aktivite Liderliği

Rehberlik Hizmetleri

HAFTASONU KAMPI

2 Gece Çadır Konaklama

2 Sabah Kahvaltısı

2 Öğlen Yemeği

1 Akşam Yemeği

 Etkinlik Ekipmanları

Aktivite Liderliği

Rehberlik Hizmetleri

YAZ KAMPI

5 gece 6 gün konaklama (Pazartesi – Cumartesi)

Yüksek Nitelikli Açıkhava Eğitim

“Kamp Bozayı’da planlanan yüksek nitelikli Doğa eğitiminde çocuklar kaliteli ve keyifli zaman geçirirler. Doğaya ve güçlüklere karşı pozitif bir tutum geliştirmekle beraber, birlikte çalışma ve paylaşma gibi çok önemli sosyal becerileri de kazanırlar. Doğada verdikleri mücadele onlara başarma ve kendilerine güven duygusunu kazandırır.
Kişisel ve sosyal farkındalık kazanırlar, başkalarının başarılarını ve kendi başarılarını takdir etmeyi öğrenirler. Doğal çevre ile kaynaşmaları çevresel bilinçlerini arttırır; tüketim ve sürdürülebilir gelişim konularının önemini anlarlar. Kendine inanma, sorumluluk alma, liderlik, sosyal yetenekleri ve paylaşma duyguları gelişir.”

ÖZEL PROGRAMLAR

Sizin ve grubunuzun ihtiyaçları doğrultusunda etkinlikler planlayabiliriz
BOOT CAMP

Şehirde spor salonlarında kazandığınız performansı mükemmel bir doğa ortamında geliştirin. Disiplin altında, zorlu doğa koşullarında ne kadar iyi olduğunuzu test edin.

OBEZİTEYLE MÜCADELE KAMPI

Hareketli, canlandırıcı aktivitelerimizle vücudunuza hak ettiği değeri verin.

YOGA | MEDİTASYON KAMPI

Ormanın dinginliğinde beden, zihin ve ruhun birleşmesini gerçekleştirin.

DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI

En güzel kareler sabahın ilk ışıklarında ve akşam güneş batarken çekilebilir. Tüm bunların hazırlığını yapabilmeniz içinde size ormanımızda gerekli altyapıyı sağlıyoruz. Daha sonra çalışmalarınızı değerlendirebileceğiniz bir sınıf ortamı yaratıyoruz.

EKİP KURMA VE LİDERLİK EĞİTİMLERİ

Size ve grubunuza sunulmuş, sağlıklı bir iletişim kurmanızı, birbirinize destek olmanızı ve işbirliği yapmanızı neden olan engeller, problem-çözme görevleri ve maceralar hayal edin. Peş peşe, aktivitelerin bir güven ve anlayış bağı oluşturduğunu farz edin. Dakikalar önce imkansız görünen, ama hep beraber uğraşırken ve paylaşırken duyduğunuz neşe ve zindeliği bir düşünün.

AİRSOFT ASKERİ TAKTİK OYUNLARI

Dünyada son yıllarda popüler olan Airsoft aktivitesi sizin ve takımınızın taktik becerilerini ortaya koyar. Tüm ekipmanlar bizden, başarmak sizden.

Nitelikli Outdoor Eğitiminin Faydalı Kazanımları

Çocuk,Genç ve yetişkinler outdoor aktivitelerini yaparken keyif alırlar ve macera ruhu içinde  mücadele etmek  davranışlarında pozitif etki yaratır.

Belirtileri:

 • Güler yüzlü olurlar
 • Aktivitelerde hevesli ve katılımcı olurlar
 • Üstesinden gelebilecekleri yeni aktiviteler ararlar
 • Boş zamanlarındaki aktivitelere gönüllü olarak katılmak isterler
 • Opsiyonel aktivitelere de katılmak isterler
 • Aktivitelerde yaşadıklarını sürekli anlatırlar
 • Arkadaşlarını da katılmaları için teşvik ederler
 • Daha nasıl ilerleyebileceklerini araştırılar ( başka sosyal kulüplere ilgi gibi)
 • Kamp yaşamını her türlü yönü ile benimserler
 • Tekrar tekrar kampa geri gelmek isterler

Eğer nitelikli bir outdoor eğitimine katılıyorsanız çocuk, genç ve yetişkinler  yukarıdaki belirtilerden çoğunu gözlemleyebilirsiniz.

Kişiler üstesinde gelebilecekleri zorluklarla mücadele edip başarı kazandıklarında özgüven ve kendine saygı geliştirirler.

Belirtiler:

 • Mücadele gerektiren aktivitelere katılmak için korkularının üstesinden gelirler
 • İlk yaptıklarında zorluk çektikleri aktiviteleri tekrar yapmak için can atarlar
 • Başaramayacaklarını düşündüklerini başarmak için uğraşırlar
 • Başardıkları ile gurur duyarlar
 • Bir sonraki mücadeleye istekli olurlar
 • Başarı ve başarısızlıkları hakkında açıkça konuşurlar
 • Kendileri hakkında olumlu görüşleri vardır, ‘yapabilirim’ algısını kazanırlar.
 • Sosyalleşmede özgüvenlidirler, kabuklarından çıkarlar
 • Okul ve diğer çevrelerine pozitif katkı yapabileceğini düşünürler

Eğer nitelikli bir outdoor eğitimine katılıyorsanız çocuk, genç ve yetişkinler  yukarıdaki belirtilerden çoğunu gözlemleyebilirsiniz.

Kişiler kişisel farkındalıklarını arttırıp yeteneklerini fark ederler, kendilerinin ve etrafındakilerin başarılarını, katkılarını takdir etmeyi geliştirirler.

Belirtiler:

 • Kendi güçlü yanlarını ve limitlerini takdir etmeyi öğrenirler
 • Başkalarının nerede kendinden daha fazla katkıda bulanabileceğini fark ederler
 • Diğerlerinin güven ve desteğine gönülden inanırlar
 • Başkalarının nerede yardıma ihtiyacı olduğunu fark edip içtenlikle yardım etmek isterler
 • Toleranslı ve saygılı olurlar
 • Diğerlerinin saygısızlıkları ve toleranslıklarına karşı mücadele ederler
 • Kendi hareketlerinin diğerlerini nasıl etkilediğini bilirler
 • Grubu kötü etkileyen davranışlarını fark edip düzeltirler
 • Diğerlerini başarmaları için teşvik ederler
 • Kendiyle kıyaslamadan diğerlerinin başarılarının farkında olup alkışlarlar
 • Yeni arkadaşlar edinirler
 • Küçük liderler olarak görev alırlar, yeni katılan arkadaşlarına yardımcı olurlar
 • Aktivite ve organizasyonlarda görev alırlar
 • Kulüp yaşamın her alanına uyum gösteririler
 • Diğerlerinin özel alanlarına saygılıdırler, ortak yaşam alanlarında görev almaya gönüllü olurlar.

Kişiler doğaya karşı canlı olurlar, çevre korumanın ve sürdürülebilirliğin önemini kavrarlar.

Belirtiler:

 • Öğrenme kaynağı olarak outdoor aktivitelerine düzenli erişim imkanları olur
 • Değişik çevre ve ortam/durumları deneyimlerler.
 • Zorlukları olan ortamlara arşı pozitif bir tavırla uyum göstermeyi öğrenirler ( karanlık, iklim şartları vb)
 • Yaptıkları aktivitelerin çevreye etkilerini bilirler
 • Kendi adlarına çevreyi korumak için üstüne düşeni yaparlar ( çöp atmazlar, suyu boşa tüketmezler vb)
 • Çevresel tüketimlerde tutuculuk gösterirler
 • Sürdürülebilirlik gelişimi için daha ileri faaliyetlere ilgi duyarlar
 • Doğadan ilham almaya başlarlar ( konuşmalarına, yazılarında, sanatsal faaliyetlerinde)
 • Doğanın gücünü fark edip saygı duymayı öğrenirler
 • Çevre aktivitelerinin ekonomi ve lokal çevreye etkilerini görürler
 • Vahşi ve bakir doğanın güzellikleri karşısında huşu içinde gizeme kapılırlar

Kişiler  outdoor aktivitelerindeki keşif ve araştırma yeteneklerini geliştirirler

Belirtileri:

 • Outdoor aktivitelerini yapmak için gerekli fiziksel yetenekleri kazanıp uygularlar
 • İlgili zihinsel yetenekleri geliştirirler ( yön bulma, rota çizimi vb)
 • Ekipmanlar için teknik yeteneklerini geliştirirler
 • Ortamlara uygun giyinmeyi öğrenirler
 • Aktivitelerde hangi ekipmanlara ihtiyaçları olduğunu, sırt çantalarını hazırlamayı öğrenirler
 • Açıkhava doğa şartlarında fiziksel olarak nasıl rahat edebileceklerini öğrenirler
 • Yetenekleri geliştirmede ve performansın arttırılmasında pratik yapmanın /eğitimin önemini anlarlar
 • Rekabetin performansı arttırmada teşvik edici olduğunun farkına varırlar.
 • İlkyardım ve hayatta kalma konularında ihtiyaç duydukları seviyede eğitimli olurlar
 • Outdoor aktivitelerinin önemini, çıkış nedenini ve etiğini sezerler

Kişiler artan özgüven, azim, sorumluluk, kendine inanç duyguları geliştirirler

Belirtileri:

 • Aktif olarak outdoor aktivitelerini planlamada rol alırlar
 • Dakiktirler, hazırlıklı ve donanımlıdırlar
 • Kendilerine ve ekipmanlarına özen gösterirler
 • Gözetim altında uygun görevlerin sorumluluğunu alırlar
 • Gelişimlerindeki engelleri yenmek için mücadele ederler
 • Kendilerine inançlarını geliştirmek için çalışırlar ( tek başına keşfe çıkma vb)
 • Duygusal ve fiziksel olarak zorlayıcı aktiviteleri başarmak için sonuna kadar mücadele ederler
 • Kendilerine uzun vadeli gerçekçi hedefler koyarlar ve başarana kadar odaklanırlar
 • Olumsuz şartlara karşı olumlu, mizah yönlerini yüksek tutarlar ( kötü hava şartları vb)
 • Diğerlerini yarı yolda bırakmamak için sorumluluk alırlar ( takımlarını, gruplarını)
 • Aktiviteleri kaçırmazlar
 • Diğer kulüp ve aktiviteleri desteklerler
 • Sorumluluk isteyen görevlere gönüllü olurlar

Kişiler iletişim, problem çözme, liderlik gibi anahtar yetenekler geliştirirler.

Belirtiler:

 • Talimatları dikkatli dinlerler ve uygularlar ( güvenlik, ilk yardım vb)
 • Yeni fikir ve önerilerle gelir ve bunları doğru şekilde ifade eder
 • Başkalarını dinlemenin ve fikirlerinin önemini anlarlar
 • Deneyimlerini yazılı, sözlü, bilgisayar ortamlarında tanımlayablirler
 • Aktiviteleri planlarken ve problem çözümünde müşterek hareket etmenin önemini kavrarlar
 • Yeni fikir ve önerilerle gelirler
 • Değişen durumlara adaptasyon gösterirler
 • Başarı için takım üyelerinin hangi değişik rolleri üstlendiğini farkında olurlar
 • Uygun durumlarda liderlik rolünü üstlenirler
 • Geri adım atıp diğerlerinin de liderlik yapmalarına gönüllü olur
 • Takım kararlarına uyar ve uygulanması için gerekeni yapar

Eğer kaliteli bir outdoor eğitimi sağlıyorsanız, gençlerde yukarıdaki belirtilerden çoğunu gözlemlemelisiniz.

Kişiler fit olmanın önemini ve yaşam boyu sağlıklı fiziksel aktivitelerde bulunmanın değerini anlarlar.

Belirtiler:

 • Fit olmak için düzenli aktivite yaparlar
 • Kişisel imajları pozitiftir
 • Fiziksel aktivitelerin faydalarından bahsederler
 • Sağlıklı beslenirler, aktiviteler için ihtiyaç duydukları besinleri alırlar
 • İçki, sigara, uyuşturucu gibi maddelerin sağlık için zararlarını bilir ve başkaları için örnek olacak yaşam stili geliştirirler
 • Okul yaşamı dışında veya ergenliklerinde de outdoor aktivitelerini sürdürürler
 • Sağlıklı yaşam için gerekli beslenme ve aktivite alışkanlıkları geliştirirler
 • Bağımsız olarak aktivite imkanlarını araştırır ve kayıt olurlar
 • Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve uygun aktivitelere bulunmanın ne kadar efor ve zahmet gerektirdiğini görürler

Kişiler artan şekilde motivasyona sahip olurlar, öğrenme hevesleri eğitimlerinin her alanında artar.

Belirtiler:

 • Her zaman en iyisini başarmak için uğraşırlar
 • İç motivasyona sahip bireyler haline gelirler
 • Yeni mücadele ve öğrenme deneyimleri için hevesli olurlar
 • Öğretmenleri, aktivite liderleri ile iyi ve gelişen ilişkiye sahip olurlar
 • Gelişen ve iyi davranışlar sergilerler
 • Okulları hakkında iyi konuşurlar
 • Okula devamlılıkları artar
 • Diğer eğitim programlarını da artan devamlılık gösterirler
 • Diğer faaliyetlerinde doğadan ilham almaya başlarlar (resim, yazılı iletişim vb)

Kişilerin hayat fırsatları ve iş olanakları hakkında ufukları açılır.

Belirtiler:

 • Farklı kültür ve deneyimlere daha açık olurlar
 • Daha açık fikirli olup, hazımsızlık ve dar görüşlülükten uzaklaşırlar
 • Aile içindeki rahatlık ve rutinlerinde uzaklaşmakta zorlanmazlar
 • Kariyer imkanlarını daha geniş çapta düşünürler ve bunlar hakkında açıkça konuşurlar
 • Takım çalışması ve liderlik yeteneklerinin iş hayatındaki önemini kavrarlar
 • Çalışa hayatında kendine güveninin ve sorumluluk almanın önemini kavrarlar
 • Outdoor alanında da iş fırsatlarını keşfeder
 • Aktivitelerde koçluk deneyimi kazanmanın ve deneyimlemenin önemini anlar
 • Boş zamanlarında başkalarına yardım etmek için gönüllü olur.
 • Her zaman en iyisini hedefler ve potansiyeline ulaşmak için çabalar.